Aylık Arşiv: Nisan 2012

JavaScript Stack Overflow at line x, Size exceeded Sorunu

JavaScript yazarken, Internet Explorer’da Stack Overflow at line , Google Chrome’da Size exceeded hatası almış olabilirsiniz. Bu hatalar genelde recursive işlemlerde olur.

Yani lafın özü

function ornek(){
  test();
}
function test(){
  ornek();
}
ornek();

şuna benzer bir yapı ile fonksiyonu recursive olarak çağırırsanız, kendi içerisinde bir infinite loopa girer ve browserı kasar. Eğer illa recursive olarak çalışmanız gerekiyorsa, çeşitli kontrollerle bunu engelleyebilirsiniz:

Örnek:

i = 1;
ornek(i);

function ornek(i){
  alert(i)
  if(i == 5){
    return
  }
  test(i);
}
function test(i){
i = i + 1;
  ornek(i);
}
 
2 Kudos
Don't move